Online business Události z oboru

Proč mi NEVADÍ nová možnost vypnutí webu z rukou policie

14.3.2019 8 min čtení

Proč mi NEVADÍ nová možnost vypnutí webu z rukou policie

Reading Time: 8 minutes

Od 1. února 2019 máme v českém právním řádu paragraf, který umožňuje policii za určitých podmínek nařídit hostingu vypnutí webu až na 90 dní.

Paragraf vyvolal několik reakcí, z nichž nejvíc se tématu věnuje hosting Wedos, který rád používám. Sepsal k němu několik článků, kde paragraf tvrdě kritizuje:

Wedos konstatoval, že je zvláštní, že téma nevyvolalo mezi internetovou veřejností žádnou diskuzi. Tak já teda začnu.

Co Wedosu a ostatním nejvíc vadí:

(2) Je-li to zapotřebí k zabránění pokračování v trestné činnosti nebo jejímu opakování, lze nařídit osobě, která drží nebo má pod svojí kontrolou data, která jsou uložena v počítačovém systému nebo na nosiči informací, aby znemožnila přístup jiných osob k takovým datům.

(3) Příkaz podle odstavce 1 nebo 2 je oprávněn vydat předseda senátu a v přípravném řízení státní zástupce nebo policejní orgán. Policejní orgán potřebuje k vydání takového příkazu předchozí souhlas státního zástupce; bez předchozího souhlasu může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu.

Na úvod pár prohlášení:

Jsem někdo, kdo za posledních pár let provozuje, nebo provozoval stovky webů. Zákon se mého oboru týká.

Řadu z těch webů mám u Wedosu a neplánuji změnu. Jsem spokojeným zákazníkem. Mám pár výhrad k podpoře a pár drobnostem, ale jinak jsem spokojený. Beru hosting takový, jaký je. Vnímám jeho přínos i omezení a v rámci ceny celkově považuji jejich nabídku a přístup za dobrý poměr cena/kvalita. Jsou mi sympatické jejich snahy o technickou efektivitu a je mi také sympatický jejich dosavadní přístup k požadavkům na vypínání webů, který popsali.

S kritickými články o novém paragrafu nesouhlasím.

Jsem velkým kritikem velké spousty zákonů a téměř všeho, co současná vládnoucí strana vyplodila.

Nemyslím si, že zákon je něco jako písmo svaté. Historie zná spoustu zákonů, které nemají nic společného se samotnou lidskostí. Že je něco nelegální, neznamená, že je to špatné a naopak. Třeba Norimberské zákony. I v současnosti si myslím, že se řada platných zákonů přímo vzájemně vylučuje.

Rád bych žil v právním státě s rozumnými zákony. Zákony chci dodržovat a chci, aby jejich dodržování bylo důsledně vyžadováno i od ostatních bez zbytečných buzerací a bez nesmyslného dokazování neviny. Na tom se asi shodneme.

Přehnané emoce

Další můj postoj je, že články Wedosu považuji sice za z větší části faktické, ale také plné zbytečných emocí. Mám rád konstruktivní debatu. Mám rád kvalitní diskuzi i s někým jiného názoru. Nerad bych se snížil k dehonestování někoho, kdo má jiný názor. Takové lehké náznaky jsem v článcích viděl.

Také se mi nelíbí zveličování termíny “policejní stát”, výroky typu “do právního státu nepatří”, a tak dále… Třeba nemístné předpovědi a doslova lež v citátu „v Rusku se tento postup používá jen pro terorismus a podobně závažné trestné činy. U nás to budeme moci použít třeba pro konkurenční boj, řešení pomluv nebo nepohodlných komentářů“ – To skutečně zákon nedovoluje, takže ho nebudeme moci použít k uvedenému. Pokud někdo zákon překroutí, zneužije, či poruší, je to porušení zákona jako každé jiné.

Porušováním zákonů nezabráníte úpravou paragrafu. Osoby porušující zákony nebudou čekat, až nějaký speciální zákon vyjde, aby ho mohli porušit.

Jak jsem řekl, mám rád kvalitní diskuzi a tohle téma si ji zaslouží. Buďme konstruktivní. 

Pojďme k argumentům.

Zneužívané, ale nutné pojistky

 • “nesnese odkladu”
 • “pokračování v trestné činnosti”
 • “důvodné podezření”
 • “důvodná obava”
 • “národní bezpečnost”

Toto jsou některé z možná nejvíc zneužívaných sousloví právního řádu. Jsou to takové malé/velké pojistky, které v extrémních případech umožní státu téměř cokoliv bez soudu. Jsem si jistý, že “díky” těmto souslovím došlo k nespočtu bezpráví pácháném na nevinných. Zneužívají se každý den. Podobně, jako se možná bude zneužívat i nový sporný paragraf. Zneužívání těchto sousloví mělo, má a bude mít v jednotlivých případech fatální následky. Stejně jako možná bude mít nový sporný paragraf.

Jsem si ale také na druhou stranu jistý, že bez těchto pojistek by demokracie moc dobře fungovat nemohla. Demokratický právní stát není bezchybný systém. Smiřte se s tím, že 100% spravedlnost jsme zatím jako společnost nevymysleli. 

Proč si myslím, že bez těchto pojistek obcházející soudní příkaz to nejde?

Představte si tu situaci. Oběť domácího násilí si zavolá policii, ta přijde ke dveřím, přes které je agresor odmítá pustit. Policie vidí a slyší oběť volat o pomoc, ale namísto vpadnutí do obydlí prohlásí, že nemá povolení a tak ji nemůže pomoct. Agresor by v takové situaci mohl dokončit své dílo zkázy přímo před policejníma očima, aniž by mohla policie pomáhat a chránit. Absurdní, že? Naštěstí na to máme pojistku a v extrémních situacích, které nesnesou odkladu, může policie vstoupit na soukromý pozemek i bez soudního povolení.

Mimochodem za podobných podmínek, jaké se teď nastavili u webu, vám policie může zabavit třeba auto nebo jinou movitou věc. Zabavit ve smyslu propadnutí věci ve prospěch státu. Už se vám nevrátí. Bez soudu, bez příkazu. 

Ty podmínky jsou takové, kdy věc byla použita k trestnému činu. Bez povolení je to možné za podmínek: 

(3) Bez předchozího souhlasu uvedeného v odstavci 1 může být příkaz policejním orgánem vydán jen tehdy, jestliže nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. (Trestní řád č. 141/1961 Sb. § 79, Odnětí věci)

Nepřipomíná vám to něco? Tyhle věty nejsou v trestním řádu žádnou novinkou. Věděli jste, že web je taky věc? A že vám policie může web vyloženě sebrat a nechat propadnout ve prospěch státu? A to už mnoho let?

To není paragraf určený ke kritice. Je užitečný. Policie má tyto “věc nesnese odkladu” pojistky z dobrého důvodu. Bez té pojistky by museli zasahující policisté nechat útočníkovi nůž v ruce i během útoku na oběť.

Proč by měl mít web lepší postavení než ostatní majetek, zdraví a život?

Za podmínek, kdy dochází k trestné činnosti a věc nesnese odkladu, vám může policie vstoupit na soukromý pozemek, může vás omezit na osobní svobodě, může použít donucovací prostředky třeba tím, že vás praští teleskopickým obuškem, může vás vykázat z vlastního domu, může vám zabavit auto, mobil, počítač… a teď se podržte.. může vás za extrémních podmínek bez soudu a bez soudního povolení zastřelit. Třeba když chce zabránit v páchání vaší trestné činnosti, dojdou jí možnosti a věc zkrátka nesnese odkladu. Třeba někoho vraždíte, ale může jít i o méně extrémní situace. Střílet po vás může třeba při ujíždění autem při kterém ohrožujete okolí atp.

Takže tu máme zabavení jakéhokoliv majetku, fyzické násilí a smrt. To vše policie může udělat v určitých situacích bez soudu a soudního povolení. Teď se k tomu přidalo vypnutí webu na 90 dní. Přijde mi docela logické, že se offline zvyklosti v moderní době přesouvají do online prostředí. Skrze web snad nelze páchat trestná činnost? Proč by měl mít web lepší postavení než ostatní majetek, zdraví a život?

Vazba pro web

Wedos označuje zákon jako takovou vazbu pro web. No proč ne. Proč to má být špatně? To přirovnání je velmi přesné. Policie může umístit do vazby i vás. Umístit tam web mi přijde přecijen o něco méně závažné než umístit tam člověka, a s člověkem nikdo problém nemá. Chápeme důvody existence vazby. Proč je nechceme pochopit u webu?

Zatím jsem uváděl pouze offline příklady. Vnímám totiž online prostředí jako digitalizované prostředí pro přirozené lidské chování a zvyklosti. Pojďme si ale uvést online situace.

Co když policista sedí na služebně s nezletilou obětí, jejíž erotické fotky někdo právě v tuto chvíli šíří online?

Může jít třeba o diskuzní fórum, probíhající mailing atp. Můžete namítnout, že v takové situace umí policie během desítek minut získat povolení a není potřeba těch kritických pojistek. To je zatím jediný věcný argument odpůrců, který chápu jako rozumný (kromě technických detailů takového vypnutí). Na základě toho prý současná úprava stačí a není potřeba větších pravomocí. V tom zákoně se ale píše, že je pro situace, kde nelze předchozího souhlasu dosáhnout a věc nesnese odkladu. Tedy je pro situace jiné, než s kterými je v článku srovnáván.

Pokud by z nějakého důvodu nešlo získat povolení, musí existovat způsob k okamžitému zastavení trestné činnosti a to jak offline, tak online. Přesně k tomu ty pojistky máme.

Co když policie vypnutím serveru zasáhne i cizí weby? 

To je přece stejné, jako když policie poškodí majetek podezřelého (rozbije okno u auta po jeho nebezpečné jízdě) a přitom nechtěně poškodí i majetek cizích lidí. Zkrátka by podle mého názoru měla být povinna nahradit škodu těm, kteří jsou v tom nevinně. Pokud něco takového v zákonu není, tak by podle mého názoru být mělo. Nemůže být ale řešením vzít jim tu pravomoc. 

To je jako vzít jim obušek, protože by s ním mohli poškodit majetek nevinného. Jako zakázat všem policistům používat při své práci nástroje, které se v praxi zneužívají. Zbraň, pouta a pochopitelně i odznak, protože i ten někteří policisté zneužívají. To podle mě není cesta, jak se zneužívání pravomocí bránit.

Jak se bránit zneužívání tohoto zákona? Policie je v IT neodborná…

Co když bude docházet k zneužívání a neoprávněným žádostem o vypnutí?

To bezesporu bude a bude se to stávat každý den. Stejně jako se každý den zneužívají zmíněné pojistky i u ostatních zákonů. Jak jsem ale uvedl na příkladech, bez těch pojistek by byla situace horší a bojovat proti tomuto problému je třeba tam, kde ten problém je:

 • Chci zodpovědnost za špatný úsudek a za zneužití pravomoci. Chci, aby existovala náhrada škody. A že není, jak ji spočítat? Přece podle toho, jaká škoda vznikla. Když za 90 dní přijdu o pozice v SERPu, pracně budované rok a půl, tak budu chtít náhradu 90 dní ušlého zisku a náhradu rok a půl práce přece. Spočítat se dá i citová újma, tak proč ne tohle?
 • Řešit odbornost bychom měli zase tam, kde ten problém je. Tedy zvyšovat odbornost policie, snažit se o to, aby měla k dispozici experty. Snažit se o jednotný postup z jednoho centrálního místa. To jsou podle mě dobré snahy. A nepodceňoval bych je tolik. Policie má odborníky a externí konzultanty. Wedos zmiňuje, že v praxi je to špatné. Tak se to ale pojďme snažit zlepšit. Nepomůžeme si tím, že jim vezmeme pravomoce. 

Nástroj, který se bojíme dát policii do rukou, už dávno zneužíván je. Soukromníky.

A na závěr pár perliček. Možná šokující pro některé čtenáře. Zneužívání vypnutí webu se dělo, děje a dít bude i bez tohoto zákona. Weby se v praxi vypínají (možná ne u Wedosu) na základě pouhého BUBUBU od právníků velkých korporací. Zažil jsem to v praxi. Ale chápu. To, že se něco děje, neznamená, že nám nemá vadit, aby se to dělo dál a jinde. Věřím, že nutnost pojistek jsem však už zdůraznil i za cenu jejich zneužívání. A také jsem zdůraznil, že zneužívání je třeba řešit jinak – odpovědností, náhradou škod a zlepšováním odbornosti.

Mimochodem právo vypnout vám web mají v obchodních podmínkách téměř všichni provozovatelé hostingů. Máme dát toto právo neznámým zaměstnancům soukromým firem, ale už ne policii? Trochu nepoměr, nemyslíte? 

O tom, že to obě strany budou zneužívát, se ani nemusíme bavit. Souhlasím s tím, že co je zneužitelné, to se dříve či později zneužije. Myslete ale na to, že bez pojistek pouze s povolením soudu nebude mít policie dostatek možností, aby vás v nouzi ochránila. Jednou můžete být vy ta oběť trestného činu, nejen provozovatel webu, na který si nějaký policista zasedne.

Závěr

Takže si to shrneme.

Pojistky, které policii umožňují obejít soudní povolení, jsou v zákonech z dobrých důvodů a mnoho let. Umožňují policii sáhnout vám na majetek, zdraví i život.

Už několik let vám může policie zabavit majetek bez soudu a soudního příkazu. Web je taky majetek, takže vám může propadnout ve prospěch státu bez soudu a povolení. Už několik let. Stačí s ní páchat trestný čin a dodržet úměru výše zabaveného majetku k závažnosti činu.

Nový zákon umožní policii web vypnout na 90 dní v případě trestné činnosti, situaci znemožňující získat příkaz a situaci, která nesnese odkladu. Jinými slovy logické přesouvání stejných pravomocí z offline na online, protože stejným směrem se přesouvá i trestná činnost.

Proto mi nevadí nová možnost vypnutí webu z rukou policie. Co mi naopak vadí, je možnost zlikvidování firmy z rukou nikým nevoleného úředníka FÚ. Ta firma může být třeba online a mít web. Úředník jí může zničit. To mi přijde podstatně důležitější. Úředník (prakticky nepostižitelný) je přecijen něco jiného, než policie, která má (z dobrých důvodů) v krajních situacích právo vám sáhnout na majetek, zdraví i život. Nově vám zkrátka může sáhnout i na web. 

Reakce Pirátů

Piráti prý budou interpelovat ministra vnitra ve věci potenciálních rizik § 7b a plánují se ptát, zda je připravován metodický pokyn, či jaké jiné kroky budou (nebo jsou) podnikány pro zamezení excesů ze strany Policie ČR. Se stejným dotazem se obrátí i na policejní prezidium.

To mi přijde jako rozumná cesta hlídání rizik zneužití. Je toho víc, co připravují a vše je mnohem rozumnější, než vzít policii „obušek a zbraň“.

13 komentářů
 1. Petr

  hmmm, takže offline zákony budeme převádět bez úprav do online a buďme v klidu? větší hovadinu jsem neslyšel... Se spoustou věcí se dá souhlasit, v mnoha věcech rozhodně ne. Srovnávat policii a zneužívání soukromníky jste úplně mimo. Toho poskytovatele můžete dát k soudu, když Vám web vypne "bezdůvodně". Můžu si taky vybrat takového, který mne nevypne na to vaše bububu. Udělat zákon a potom řešit školení policie je také postavené na hlavu, ne? Evidentně nemáte žádné zkušenosti s problematikou. Takové to "nevadí mi to, protože se mne to netýká..." Až policie zablokuje server na kterém budete mít 10 domén a oni budou řešit ty fotky na jednom fóru, to Vám vadit nebude? Srovnávat to s offline škodou chce velkou odvahu :D

  • Maigi

   - Nepřevádí se to bez úprav, bavil jsem se obecně, že dává smysl přechod kriminality do onlinu reflektovat i v zákoníku, který by jinak byl zastaralý - K výroku: "Toho poskytovatele můžete dát k soudu, když Vám web vypne „bezdůvodně“ - rozhodně ne, mají to v obchodních podmínkách téměř všichni, s těmi jste souhlasili, takže jakýpak soud? - K výroku: "Můžu si taky vybrat takového, který mne nevypne na to vaše bububu." - Podobně lze reagovat i na tohle, ale nechci dávat návody, protože mi to přijde správné. - K výroku: "Takové to „nevadí mi to, protože se mne to netýká…“" - Psal jsem v úvodu, že se mě to naopak týká a přesto s tím souhlasím. Mám hodně webů a vypnutí některých by mě hodně ohrozilo. - K výroku "Až policie zablokuje server na kterém budete mít 10 domén..." - tento zákon zmírňuje jiný zákon, na základě kterého policie mohla fyzicky zabavit server a odnést ho. Teď ho může namísto odnášení zablokovat.

 2. Tecka

  Cituji: Rád bych žil v právním státě s rozumnými zákony. Zákony chci dodržovat a chci, aby jejich dodržování bylo důsledně vyžadováno i od ostatních bez zbytečných buzerací a bez nesmyslného dokazování neviny. Na tom se asi shodneme. Hele Maigi nejsi padlej na hlavu? Takove vyroky jsou v nejakem tvem idealnim svete? Tohle je asi nejhorsi cast textu, ktera az mrazi, jak poslusne dokaze nekdo skakat, jak mu pravni stat narizuje. Sundej si ruzove bryle. Mel bys jeste vice studovat, nez zacnes hlasat sve nazory verejne. Tohle je absurdni a je mi lito tech, kteri nechapou souvislosti a musi cist takove clanky. Mas rad kvalitni diskuzi, ale tve argumenty pokulhavaji.

  • Maigi

   Jestli máš rád kvalitní diskuzi, nějakou bys tu ukázal namísto urážení.

 3. matěj

  Policie je u nás orgán represivní. Když může dát pokutu, tak dá. Žádnej hodnej policajt jak v USA, kterej když máte vyfouklou rezervu vám ji nafoukne a popřeje hodně štěstí. U nás vám dá pokutu a zabaví malej techničák, pokud to jen půjde. Naše policie je zlo, zlá organizace, která chce pouze buzerovat a pokutovat. Nikdy ne pomáhat.

  • Maigi

   To je jako říct, že všichni Matějové jsou zlí. Paušalizování je nebezpečné. Jinak já mám s policií velmi různé zkušenosti a rozhodně bych si nedovolil je házet do jednoho pytle.

 4. Diginomad

  Bohužel nesouhlasím. Pravda je tak někde mezi, ale zrovna tuto pravomoc PČR neměla dostat. Důvodů je víc: 1) Hlavní je, že případů, kdy to skutečně "nesnese odkladu" je strašně málo (hacky, šíření virů, dětské pornografie atd.) a v takovém případě už stejně porušujete řadu podmínek jinde = není absolutně problém to sundat nebo vyřídit povolení v řádu hodin. 2) Druhý vážný důvod je to, že PČR nemá žádné oddělení, které by toto mohlo skutečně odborně posoudit a řadový příslušník PČR už vůbec ne, takže se to bude řešit silově "pro jistotu". To je jako rozdat pistole nezkušeným lidem bez výcviku... 3) Třetí důvod je to, že domoci se náhrady škody je v ČR na hranici nemožnosti. I v ideálním případě to trvá roky a prakticky nikdy nedostanete skutečnou škodu + ušlý zisk + plné náklady za soudní řízení, ušlou mzdu, nemajetnou újmu atd. Že někdo bude vyčíslovat nějaké pozice v SERP je iluze, to bude vydělávalo to 1000 Kč za den, vypli jsme to na 30 dní, tady máte 30 tisíc a držte hubu. Že podobný zásah je v online často rozsudkem smrti anebo že to zlikvidovalo reputaci i SEO nikdo řešit nebude...

  • Maigi

   Předně díky za věcný názor. Ad1) Rozumím, ale to, že je jich málo, nijak nesnižuje potřebu nástroje k nim určeného. Zákon je psán tak, aby byl určen jen a pouze na ty situace, kdy to povolení (třeba v řádu hodin) získat nelze. Pokud by tedy současný nástroj na tu danou konkrétní situaci bohatě stačil, tak ten nový paragraf ani nesmí být použit. EDIT: respektive současná úprava umožňovala policii sebrat fyzicky server. Současná změna je jejím zmírněním. Ad2,3) S obojím souhlasím, ale věřím, že tady by měla diskuze a snahy směřovat k řešení zmíněného. Tzn třeba vyškolené oddělení, které bude žádosti posílat. U bodu 3) pak kvalitní znalecké posudky skutečných znalců. A ano, souhlasím s tím, že tohle se mělo dít před zákonem, ale přecijen je to trochu jiný problém. Pokud někdo zneužije zákon, tak ho podle mě nemá zneužívat. Ten zákon, pokud je dobře postavený, nemůže za to, že existují lidé, kteří zákon porušují a zneužívají. Když použiju přímer s pistolí, souhlasím s tím, že výcvik měl předcházet. Nesouhlasím ale s tím, že pistole policii do rukou nepatří, protože pak jsou v boji proti kriminálníkům bezbranní (v tomto případě dokonce doslova). Bezpochyby souhlasím, že rozdat pistole nezkušeným lidem bez výcviku je špatné. Ale v článku píšu, že není špatné rozdat pistole policistům. Špatně je, že jsou nezkušení a bez výcviku (v IT). Snažím se to rozlišovat. Pojďme tedy bojovat za to, ať se ty "pistole" dávají zkušeným lidem s výcvikem a ne za to, ať se pistole policistům nedávají.

 5. Diginomad

  Za mě je hlavní problém to, že v ČR je obecně naprosto tragická vymahatelnost práva, zejména pro malé jednotlivce a nemá smysl se soudit kvůli tisícům či desítkám tisíc. K tomu se pojí nulová osobní odpovědnost úředníků i represivních složek za nasekané průšvihy, neoprávněné a nepřiměřené zásahy atd. A z obojí pak vyplývá ochota přijímat nedotažené, nedomyšlené a nekonkrétně specifikované zákony, které pak samozřejmě to zneužívání velmi usnadňují. Tento zákon možná byl původně dobře myšlený, ale výsledkem je jen další zprasený a nedotažený paskvil, který otvírá dveře buzeraci bez jakékoliv odpovědnosti. Výsledkem je pak různé přílepkování, 30 podobně nedotažených novelizací a úprav, další zákony, které jsou s tím původním napůl v rozporu a akorát pak vzniká šílený bordel.

  • Maigi

   To první má ale řešení jinde, než v dobrém zákonu a tenhle mi konkrétně nepřijde vůbec nedomyšlený. Naopak stávající jsou represivnější, tohle je zmírňuje.

 6. Chlapec z dediny

  Web není věc, je to nehmotný majetek, je to duševní vlastnictví.

  • Maigi

   Věc, nehmotný majetek a duševní vlastnictví jsou tři různé pojmy, které se někdy překrývají. Duševní vlastnictví může být nějaká součást webu. Ne web samotný - obecně a ve všech případech. To by se muselo při KAŽDÉM prodeji webu přenášet ještě duševní vlastnictví, přičemž to by se dále dělilo na přenositelné a nepřenositelné (autorské). Na web doposud mohla policie sáhnout formou fyzického zabavení serverů. Zmíněný nový zákon stav v praxi zmírňuje. Policie využívala možností vstoupit do serverovny a to za podobných nastavených podmínek, jako teď může weby nechat vypínat. Jde o mírnější formu toho samého. Chápu třeba obavy, že když teď bude vypínání snazší, bude se to využívat častěji a v případech, kde to možná není nutné. Opět - to je ale problém zneužívání zákona ze strany policie - mnohem vážnější a úplně jiný problém, než ustanovení správně napsaného zákona.

 7. Haluz

  Myslete si o mě co chcete. Dotyčného myšlení chápu. Je nás víc. Autor je jedinec, který narozdíl o tupého stáda má schopnost vidět a chápat to co otupělému stádu těžce uchází. Já si na vlastní kůži otestoval mnoho těch vašich práv a svobod. Je pro mě velmi těžké se k tomu vůbec vyjadřovat. Jako obyčejný člověk nemáte šanci domoci se čehokoli. Dyť už to z povahy věci vyplývá. Sebere vás tlupa policajtů, izolují vás a rázem se ocitáty vy TĚŽKÝ zločinec, proti hromadě policajtů s dobrými zásluhami, co asi tak zmůžete, můžou vás třeba znásilnit a neuděláte NIC. A pro nemyslící tupce, tady není řeč o všech těch normálních kteří ví co si mohou dovolit co je to slušnost.. Tady je řeč o tom, jak lehko vás může někdo bohatý nechat zlikvidovat, ušít něco na vás, a jste rázem v kriminále jako jeden z mnoha bláznivě křičících po spravedlnosti.. Dnes nemám náladu to ze sebe dostat. Každopádně dávám krk na špalek. Že slova z toho textu, jsou více než podstatná a na místě, každý tupec který se proti tomu staví, akorád dokazuje míru zmanipulovanosti a neschopnosti přijmout skutečnost. Ta je jasná. Žádná práva, spravedlnost, jen tunely makat a držet hubu a krok. Podívejte se na exekuce.. kapitola sama o sobě. Podívejte se kamkoli jinam všude je to založeno a prolezlé podvodem. Dotyčného naprosto chápu a naprosto rozumím tomu co píše.

Komentovat

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.